#33268 gửi bởi laser
Ngày 17 Tháng 05 2009 , 14:03
Gần đây thường xuyên có các thành viên có những bài viết vi phạm quy định của diễn đàn, do việc cảnh cáo riêng không có tác dụng răn đe nên tôi quyết định mở thêm box này để các Điều hành viên ghi lại các nhắc nhở, cảnh cáo vi phạm của thành viên (ngoài việc ghi vào bài viết và gửi trực tiếp cảnh cáo lên hệ thống như trước đây)

Các quy định về việc bỏ bài viết vào thùng rác (Recycle Bin) và nó sẽ tự động bị xóa sau 7 ngày không có khiếu nại vẫn như cũ. Đề nghị đọc kỹ Nội quy diễn đàn nếu chưa rõ.

Trong trường hợp phải xóa bài viết vi phạm có thể gây tranh cãi, các điều hành viên nên chụp lại bài viết làm bằng chứng.

Đây là Form cảnh cáo dành cho các điều hành viên sử dụng để cảnh cáo thành viên:

Tên toppic cảnh cáo = Tên thành viên bị cảnh cáo + lỗi vi phạm

Nội dung topic cảnh cáo:
  Bài viết: ....(tên và link đến Topic/Bài viết)
  Thành viên: ....(tên thành viên & link đến trang cá nhân)
  Vi phạm: ....(Lỗi Vi phạm, trích điều khoản vi phạm trong Quy định chung)
  Mức độ vi phạm: ....(từ mức 2 đến mức 5, Áp theo "Các quy định dành cho BAN ĐIỀU HÀNH", mục D, điều I)
  Lần thứ: ....(tính tổng cộng cho 1 loại lỗi, bất kể mức độ nào, kể cả mức 1: cảnh cáo)
  Hình thức xử lý:... (áp theo mức độ vi phạm)
  Lời nhắn tới thành viên: ....
  Trích dẫn nội dung vi phạm: ....(nếu có thể)
Mã: Chọn hết
Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm:
Mức độ vi phạm:
Lần thứ:
Hình thức xử lý:
Lời nhắn tới thành viên:
Trích dẫn nội dung vi phạm:


Mỗi thành viên vi phạm mở một topic cảnh cáo, các cảnh cáo dành cho 1 thành viên thì đặt trong cùng topic.

Điều hành viên chínhTổ Quản lý là những người thực thi quyết định này.

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!