#185216 gửi bởi nambmtk1993
Ngày 30 Tháng 06 2017 , 06:09
Để bỏ được layout left đầu tiên bạn phải xác định bỏ lyout left của layout nào. Sau khi xác định được layout bạn muốn bỏ left bạn tìm file theo đường dẫn sau.
../themes/themes_của bạn/layout/layout.left-main (Như mình đang muốn bỏ layout left ở file layout.left-main)

Sau khi đã tìm được layout rồi bạn tìm dòng
<div class="row">
<div class = "col-sm-18 col-md-19">
....
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-5">
...
</div>
<div>

Bạn để ý các dòng <col-md-19 col-sm-18> bạn có thể tăng lên thành bao nhiêu miễn sao cho
tổng col-md-19 + col-md-5 = col-md-24.
#185220 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 30 Tháng 06 2017 , 09:48
Bạn muốn bỏ layout đó thì bạn chỉ việc vào Quản lý giao diện, thiết lập layout rồi chọn layout main cho toàn trang thôi

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com