#180125 gửi bởi thuatvk
Ngày 09 Tháng 09 2016 , 12:58
Chào các bạn,
Mình muốn bỏ hẳn phần khoanh màu đỏ khỏi tất cả các trang, hoặc bỏ chữ và phần mầu nên đậm đi.
Phần tìm kiếm nếu có thể thì đưa lên cuối thanh menu ngang khu vực màu vàng được không ạ. (như hình vẽ)
Ai biết giúp mình với. xin cảm ơn
Minh họa
Sửa lần cuối bởi thuatvk vào Ngày 09 Tháng 09 2016 , 13:20, với tổng số 1 lần sửa.
#180134 gửi bởi vungocyenlinh
Ngày 09 Tháng 09 2016 , 22:51
Mở Trong file themes/default/layout/header_extended.tpl

Xoá đoạn:
<section> <div class="container" id="body"> <nav class="third-nav"> <div class="row"> <div class="bg"> <div class="clearfix"> <div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18"> <!-- BEGIN: breadcrumbs --> <div class="breadcrumbs-wrap"> <div class="display"> <a class="show-subs-breadcrumbs hidden" href="#" onclick="showSubBreadcrumbs(this, event);"><em class="fa fa-lg fa-angle-right"></em></a> <ul class="breadcrumbs list-none"></ul> </div> <ul class="subs-breadcrumbs"></ul> <ul class="temp-breadcrumbs hidden"> <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{THEME_SITE_HREF}" itemprop="url" title="{LANG.Home}"><span itemprop="title">{LANG.Home}</span></a></li> <!-- BEGIN: loop --><li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{BREADCRUMBS.link}" itemprop="url" title="{BREADCRUMBS.title}"><span class="txt" itemprop="title">{BREADCRUMBS.title}</span></a></li><!-- END: loop --> </ul> </div> <!-- END: breadcrumbs --> <!-- BEGIN: currenttime --><span class="current-time">{NV_CURRENTTIME}</span><!-- END: currenttime --> </div> <div class="headerSearch col-xs-24 col-sm-6 col-md-6"> <div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" maxlength="{NV_MAX_SEARCH_LENGTH}" placeholder="{LANG.search}..."><span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-info" data-url="{THEME_SEARCH_URL}" data-minlength="{NV_MIN_SEARCH_LENGTH}" data-click="y"><em class="fa fa-search fa-lg"></em></button></span> </div> </div> </div> </div> </div> </nav>

http://tinhocngoquyen.com
Máy bộ - LKMT giá rẻ nhất
NukeViet bây giờ quá pro - http://camauraovat.net
#180135 gửi bởi vungocyenlinh
Ngày 09 Tháng 09 2016 , 22:54
Mở Trong file themes/default/layout/header_extended.tpl

Xoá đoạn:
<section> <div class="container" id="body"> <nav class="third-nav"> <div class="row"> <div class="bg"> <div class="clearfix"> <div class="col-xs-24 col-sm-18 col-md-18"> <!-- BEGIN: breadcrumbs --> <div class="breadcrumbs-wrap"> <div class="display"> <a class="show-subs-breadcrumbs hidden" href="#" onclick="showSubBreadcrumbs(this, event);"><em class="fa fa-lg fa-angle-right"></em></a> <ul class="breadcrumbs list-none"></ul> </div> <ul class="subs-breadcrumbs"></ul> <ul class="temp-breadcrumbs hidden"> <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{THEME_SITE_HREF}" itemprop="url" title="{LANG.Home}"><span itemprop="title">{LANG.Home}</span></a></li> <!-- BEGIN: loop --><li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"><a href="{BREADCRUMBS.link}" itemprop="url" title="{BREADCRUMBS.title}"><span class="txt" itemprop="title">{BREADCRUMBS.title}</span></a></li><!-- END: loop --> </ul> </div> <!-- END: breadcrumbs --> <!-- BEGIN: currenttime --><span class="current-time">{NV_CURRENTTIME}</span><!-- END: currenttime --> </div> <div class="headerSearch col-xs-24 col-sm-6 col-md-6"> <div class="input-group"> <input type="text" class="form-control" maxlength="{NV_MAX_SEARCH_LENGTH}" placeholder="{LANG.search}..."><span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-info" data-url="{THEME_SEARCH_URL}" data-minlength="{NV_MIN_SEARCH_LENGTH}" data-click="y"><em class="fa fa-search fa-lg"></em></button></span> </div> </div> </div> </div> </div> </nav>

http://tinhocngoquyen.com
Máy bộ - LKMT giá rẻ nhất
NukeViet bây giờ quá pro - http://camauraovat.net