Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#188451 gửi bởi thangvi040289
Ngày 14 Tháng 04 2018 , 11:49
giup minh!
modul shop bi loi , bang hoa don,san pham dat hang bi gap doi len,thuc te minh dat 1 sp nhung o bang hoa don thong ke len 2 sp,tuong tu thuc te dat 2 thi hien len 4 ?
loi nhu trong hinh minh gui len
mail: nguyenvanlinh177@gmail.com
Đính kèm
(35.08 KB) Chưa tải về lần nào
Sửa lần cuối bởi thangvi040289 vào Ngày 14 Tháng 04 2018 , 11:52, với tổng số 1 lần sửa.
#188550 gửi bởi thangvi040289
Ngày 23 Tháng 04 2018 , 09:58
bao loi ở đơn hàng in ra cua san pham,nêu dat tu 2 sp trở nen co loi hiển thị ở đơn hàng in ra bị gấp đôi sp, vd đặt 2sp sẽ hiển thị 4 sp, nhung tổng tiền vẫn tinh 2sp, có bạn nao fix duoc chua,loi ở modul shop 4.3
#189737 gửi bởi anhduongit
Ngày 18 Tháng 09 2018 , 09:51
Mình xin thông báo lỗi như sau: Khi khách hàng chọn mua sản phẩm mà sản phẩm đó có tùy chọn kích thước: Nếu khách hàng không chọn kích thước ==> có thông báo "Vui lòng chọn kích thước ==> Điều này là hợp lệ và chức năng đã hoạt động. Tuy nhiên khi khách hàng chọn kích thước như yêu cầu thì chương trình lại luôn thông báo là "Hết Hàng" và khách hàng không thể tiếp tục đặt mua sản phẩn này nữa.