Nội quy chuyên mục: Với người báo lỗi:
- Chuyên mục này dùng để báo lỗi cho bộ code gốc NukeViet được phát hành. Các module không thuộc hệ thống vui lòng báo lỗi trong các chuyên mục riêng.
- Đề nghị tìm kiếm trước khi gửi bài, tránh báo lỗi trùng lặp.
- Mọi thông báo lỗi vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server, trình duyệt bạn sử dụng....). Kèm theo ảnh chụp hoặc thông báo lỗi.
- Các bài viết không đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ xóa và không báo lại.

Với đội code:
- Kiểm tra các báo lỗi của người sử dụng gứi tới (qua email, forum hoặc trên code) để liệt kê tập trung một chỗ và trả lời kịp thời.
- Kiểm tra và trả lời người báo lỗi kịp thời. Nếu có thể, hãy link đến bản fix lỗi.
Thông báo Bài viết mới nhất
Báo lỗi NukeViet 3.4.02
gửi bởi hoaquynhtim99  14:01 25/10/2012  283 Bài viết   38048 Lượt xem
gửi bởi nhthinh00
05:30 07/04/2017
Chủ đề Bài viết mới nhất
KHẮC PHỤC TRÌNH PHÁT VIDEO TRONG NUKEVIET 3.4
gửi bởi duythuyhd  04:53 26/09/2017  10 Bài viết   1887 Lượt xem
gửi bởi Nguyễn Tánh
13:40 25/10/2017
[HELP] Share url lên zalo , click vào là bị chuyển ra trang chủ !
gửi bởi okmen22  04:49 22/06/2016  8 Bài viết   4869 Lượt xem
gửi bởi Vu Dinh Manh
03:32 11/10/2017
Lỗi khi chuyển sang hosting khác với nukeviet 3.0
gửi bởi hungcay  23:35 30/09/2017  5 Bài viết   1350 Lượt xem
gửi bởi hungcay
00:09 05/10/2017
Lỗi User Error Sorry! Could not connect to mysql server (Cod
gửi bởi niithanoi1  23:59 16/11/2015  5 Bài viết   5206 Lượt xem
gửi bởi hungcay
02:41 01/10/2017
Lỗi lưu cáp hình Upload
gửi bởi qngai  23:51 14/09/2017  2 Bài viết   1852 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
06:09 15/09/2017
Bác nào cho em hỏi lỗi JW Player #2035 sửa như thế nào với?
gửi bởi quyenle1520  02:56 06/03/2017  10 Bài viết   5370 Lượt xem
gửi bởi caohoaivan
05:07 22/08/2017
Lỗi tự động nhảy link nukeviet3.4
gửi bởi duccuong121  13:20 13/07/2017  2 Bài viết   3075 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
06:40 15/07/2017
Lỗi tạo liên kết tĩnh khi thêm bài viết trong nukeviet
gửi bởi clickonce  21:40 08/08/2012  6 Bài viết   5895 Lượt xem
gửi bởi manhcuong271085
14:15 11/04/2017
Lỗi nút Browse server bấm không ra để chọn ảnh.
gửi bởi nhthinh00  05:17 07/04/2017  2 Bài viết   4601 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
11:23 10/04/2017
Báo lỗi vào quản lý module chạy hoài không hiển thị các module
gửi bởi ntphu  10:37 23/03/2017  3 Bài viết   4737 Lượt xem
gửi bởi trinhthinhvn
05:30 30/03/2017
Không đăng nhập được vào Admin
gửi bởi linhaptech  20:27 20/03/2017  6 Bài viết   4738 Lượt xem
gửi bởi linhaptech
04:30 22/03/2017
Đóng cửa site ... rồi mở site lại, nhưng vẫn bị đóng
gửi bởi pleiku3210  04:33 31/10/2012  10 Bài viết   4742 Lượt xem
gửi bởi m00nstoneh
08:03 07/02/2017
Google thông báo Googlebot can't access your site
gửi bởi anhk5c  01:53 04/02/2015  11 Bài viết   6447 Lượt xem
gửi bởi renmy5555
08:36 22/01/2017
Bị lỗi "The service is unavailable". Nhờ giúp đỡ.
gửi bởi pleiku3210  21:30 29/09/2013  5 Bài viết   16007 Lượt xem
gửi bởi aaaaaaaaaaaaaaaaaa
10:32 13/01/2017
Lỗi truy cập 404
gửi bởi webnukeviet  07:17 30/11/2016  5 Bài viết   5113 Lượt xem
gửi bởi webnukeviet
08:11 09/01/2017