#183783 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 14 Tháng 04 2017 , 11:44
Bạn vào Quản lý file => Cấu hình ảnh thumbnail tăng kích thước lên. Sau đó:

- Nếu sử dụng NukeViet 4.1.01 vào phần quản lý file, click chuột phải vào thư mục upload news(hoặc module ảo tương ứng) chọn tạo lại ảnh Thumb
- Nếu NukeViet nhỏ hơn cần xóa thư mục assets/news (hoặc ten module ảo tương ứng) sau đó vào quản lý file ấn nút refresh ở thư mục upload news(hoặc module ảo tương ứng) và tất cả các thư mục con trong đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#183786 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 14 Tháng 04 2017 , 12:45
Nếu muốn sửa vào code thì phải nêu rõ khu vực nào bạn cần sửa, như thế dễ tư vấn hơn.
Ví dụ: Block, phần detail, phần viewcat ...

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#183789 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 14 Tháng 04 2017 , 13:27
Bạn làm theo 2 bài này nha

https://thinhweb.com/huong-dan-cach-tao-anh-thumbnail-cho-website-su-dung-nukeviet/

https://thinhweb.com/huong-dan-thiet-lap-kich-thuoc-anh-hinh-hien-thi-tai-block-va-module-news/

Sau khi làm xong thì bạn sẽ có ảnh theo kích thước của bạn cũng như chất lượng ảnh nét hơn
Sửa lần cuối bởi trinhthinhvn vào Ngày 14 Tháng 04 2017 , 13:27, với tổng số 1 lần sửa.