#105222 gửi bởi tungyeu19
Ngày 19 Tháng 12 2011 , 11:16
Em mong các bác Giup đỡ em,Ẩn tên gọi của site,và cái logo nhỏ ở trên tag ,như trên hình
Đính kèm
(36.82 KB) Đã tải về 451 lần
(28.96 KB) Đã tải về 446 lần

Web Newbee http://tungbeo.co.cc Diễn Đàn http://diendan.tungbeo.co.cc
#105225 gửi bởi hungfirestorm
Ngày 19 Tháng 12 2011 , 12:01
-Để loại bỏ ảnh favicon trên tab của browser thì bạn vào thư mục gốc của website tìm và xoá file ảnh favicon.ico đi hoặc thay bằng ảnh favico.ico của bạn vào. Nhớ xong phải xoá hết cache của trình duyệt và dọn dẹp hệ thống nhé.
-Để xoá bỏ hiển thị tên site trên theme default thì bạn mở file ..theme/default/layout/header.tpl tìm đền dòng thứ 20 và xoá đi đoạn này là xong
Mã: Chọn hết
<span class="sitename">
{SITE_NAME}
</span>
#108369 gửi bởi johavn
Ngày 05 Tháng 02 2012 , 03:45
Thanks!
nguyenphien đã viết:Bạn vào layout headr.tpl để xoá nhé

EM ẩn vẫn chưa được
Các bác vào giúp em với nhé
Mã: Chọn hết
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
{THEME_PAGE_TITLE}
{THEME_META_TAGS}
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/vnd.microsoft.icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/reset.css" media="screen"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/screen.css" media="screen"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/red.css" media="screen" title="styles1"/>
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="/themes/forum/css/blue.css" media="screen" title="styles2"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/themes/forum/css/icons.css" />
{THEME_CSS}
{THEME_SITE_RSS}
{THEME_SITE_JS}
<script type="text/javascript" src="/themes/forum/js/styleswitch.js"></script>
</head>
<body>
<div class="wrapper">
<div class="topbar">
<div class="top">
<ul class="module-menu fl">
<!-- BEGIN: top_menu -->
<li>
<a{TOP_MENU.current} title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}">{TOP_MENU.title}</a>
</li>
<!-- END: top_menu -->
</ul>
<a title="View RSS" href="{THEME_RSS_INDEX_HREF}" class="rss fr">Rss Feed</a>
<form action="/" method="get" onsubmit="return {THEME_SEARCH_SUBMIT_ONCLICK}">
<div class="q-search fr">
<input type="text" class="txt-qs" name="topmenu_search_query" id="topmenu_search_query" maxlength="{THEME_SEARCH_QUERY_MAX_LENGTH}" /><input type="hidden" id="topmenu_search_checkss" value="{CHECKSS}" /><input type="submit" class="submit-qs" value="" name="topmenu_search_submit" id="topmenu_search_submit"/>
</div>
</form>
<div class="clear">
</div>
</div>
</div>
<div class="header">
<div class="logo">
<h1><a title="{THEME_LOGO_TITLE}" href="{THEME_SITE_HREF}"><img src="{LOGO_SRC}" alt="{THEME_LOGO_TITLE}" /> {THEME_LOGO_TITLE}</a></h1>
</div>
<div class="topadv">
[TOPADV]
</div>
<div class="clear">
</div>
</div>
[MENU_SITE]
<!-- BEGIN: mod_title -->
<div class="main">
<div class="breakcoup">
<a title="{LANG_GLOBAL.Home}" href="/"><img src="/themes/forum/images/icons/home.png" alt="{LANG_GLOBAL.Home}" /></a>
<!-- BEGIN: breakcolumn -->
<span class="spector">&nbsp;</span>
<a class="highlight" href="{BREAKCOLUMN.link}" title="{BREAKCOLUMN.title}">{BREAKCOLUMN.title}</a>
<!-- END: breakcolumn -->
</div>
</div>
<!-- END: mod_title -->
<div class="main">
[BELOW_NAV]
</div>
[THEME_ERROR_INFO]

EM muốn ẩn dòng chữ sau file flash ạ: http://timgiupviec.net/
#109381 gửi bởi dangdinhtu
Ngày 21 Tháng 02 2012 , 09:54
khuyến cáo không nên xóa phần này đi mà hãy css ẩn nó đi cho vào góc trên cùng là dc ;) có dụng ý cả :)) :)) :))

Diễn đàn Nukeviet mới do Mình và Nhím thủ lĩnh thành lập các bạn ghé qua học tập trao đổi nhé https://forum.nuke.vn/