#186716 gửi bởi phudq90
Ngày 05 Tháng 10 2017 , 21:28
Em có xài cái metis menu ở LEFT cho các danh mục sản phẩm của module shops, (block catalogs của module Shops)
Nhưng mặc định nó luôn ở dạng thu gọn (collapsed), (hình 1)
Em muốn chỉnh cho nó luôn luôn ở dạng mở rộng (expanded) để luôn thấy cái item con. (hình 2)
Mong được mọi người hỗ trợ

- HÌnh 1 : https://i.imgur.com/fnQLni9.png
- HÌnh 2: https://i.imgur.com/EBkRvoH.png
Sửa lần cuối bởi phudq90 vào Ngày 05 Tháng 10 2017 , 23:41, với tổng số 1 lần sửa.
#186723 gửi bởi qkhanh8x
Ngày 06 Tháng 10 2017 , 04:34
Cách A:

Xóa hẳn file này:
/nukeviet/assets/js/jquery/jquery.metisMenu.js


Cách B:

Bước 1:
Đối với module news thì vào file: /nukeviet/themes/default/modules/news/block_category.tpl
Đối với module shop thì vào file: /nukeviet/themes/default/modules/shops/block.catalogsv.tpl

Bước 2:
Tìm và xóa dòng này:
<script type="text/javascript" src="/{NV_ASSETS_DIR}/js/jquery/jquery.metisMenu.js"></script>


Chú ý: làm tương tự cho các theme khác.

Bước 3: Ngồi nhìn và sướng (có thể nằm nhìn và sướng) =))

Bước 4: Nhấn nút "Like" bài viết của tui trên diễn đàn này (không Like tui giận - tui đáng ghét và khó tính lắm).
http://www.upsieutoc.com/image/T0cZpq
Sửa lần cuối bởi qkhanh8x vào Ngày 06 Tháng 10 2017 , 04:49, với tổng số 3 lần sửa.
#186726 gửi bởi qkhanh8x
Ngày 06 Tháng 10 2017 , 10:18
phudq90 đã viết Đã thành công !
Like anh

OK bạn.

Chú ý: làm theo cách A thì kiểu metisMenu sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống (tất cả các module). Còn làm theo cách B thì chỉ có tác dụng đến module nào mà ta can thiệp.