Module API lập chỉ mục

Cho dù bạn là một blogger mới làm quen hay một SEO dày dạn kinh nghiệm – bạn đều biết tầm quan trọng của việc lọt vào chỉ mục của Google. Đây là bước đầu tiên trước khi trang web của bạn có thể thấy bất kỳ lưu lượng truy cập không phải trả tiền nào đến từ Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác.

Nếu các trang của bạn không được lập chỉ mục, trang web của bạn về cơ bản là ẩn đối với Google và tất cả khách truy cập – những khách truy cập nếu không sẽ “thấy” trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm.

Vì vậy, điều khá quan trọng là nội dung mới của bạn được thu thập dữ liệu/lập chỉ mục nhanh chóng và điều quan trọng không kém là nội dung đã xuất bản của bạn cũng được cập nhật trên Google.

Làm thế nào để bạn làm một hay khác? Hoặc, làm thế nào về việc làm cả hai?

Nhập Module Lập chỉ mục tức thì theo Xếp hạng Toán học
Download
Module lập chỉ mục API
  • Version: 4.5.01
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 77
License:
Type:
Modules
Add time:
30/05/2023
Update time:
14/06/2023
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second