#187340 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 12 2017 , 08:17
Hướng dẫn 4.1 lên 4.2: https://github.com/nukeviet/update/tree/to-4.2.01
Hướng dẫn 4.2 lên 4.3: https://github.com/nukeviet/update/tree/to-4.3.00

Không có tool nâng cấp trực tiếp từ 4.1 lên 4.3 nha bạn

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com