#176405 gửi bởi tungnt12
Ngày 21 Tháng 04 2016 , 11:09
mình mới học nukeviet, và có một số vấn đề mong các sư phụ chỉ dẫn.
mình cài module văn bản pháp luật thì nó mặc định ở menu ngang. giờ mình muốn nó nằm ở vị trí left thì phải làm thế nào?