#191295 gửi bởi buihuong251093
Ngày 31 Tháng 05 2019 , 00:08
Nhờ các cao thủ chỉ giúp mình thêm khối block vào giữa modul new 2 cột bị lặp nội dung mình biết là do code ban đầu gọi vòng lặp để hiển thị news, nhưng hiện tại mình không biết chỉnh kiểu gì để không lặp đoạn này, giúp e với ạ