thay background

Chia sẻ:
#187634 gửi bởi lpmau
Ngày 05 Tháng 01 2018 , 04:57
cả nhà cho mình hỏi mình thay background body mà khi chạy các trình duyệt khác nhau lại kho ra dc background là sao nhờ mọi người chỉ cho ạ
#187644 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 07 Tháng 01 2018 , 02:28
lpmau đã viết cả nhà cho mình hỏi mình thay background body mà khi chạy các trình duyệt khác nhau lại kho ra dc background là sao nhờ mọi người chỉ cho ạ

Bạn css đúng cho từng trình duyệt là được, vì phần background nó theo css lên càng dễ


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/