Forum roles: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#187331 post by mekongviet08
Day 07 Month 12 2017 , 02:42
dùng tạo mới 01 block dạng html, và dùng đoạn code này để tạo hiệu ứng chữ chạy web

TEXT

nhưng khi lưu xong thì nó ko chạy được, vào phần viết bài, xem lại dạng html thì nó xóa mất code đi rồi, còn lại text ko thôi

có bạn nào biết nguyên nhân ko?
#187341 post by hoaquynhtim99
Day 07 Month 12 2017 , 08:20
Trình soạn thảo không cho phép chèn code vào nhé bạn, bạn có thể sử dụng block sau để chèn mã https://nukeviet.vn/vi/store/blocks/global-html-css-javascript/
Last edit by laser time Day 09 Month 12 2017 , 02:41, with 1 edit count.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
#187383 post by mekongviet08
Day 11 Month 12 2017 , 23:26
hoaquynhtim99 đã viết Trình soạn thảo không cho phép chèn code vào nhé bạn, bạn có thể sử dụng block sau để chèn mã https://nukeviet.vn/vi/store/blocks/global-html-css-javascript/
tks ad, mình làm dc rồi, mà nó ko hiểu thuộc tính onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" của marquee, chỉ chạy 1 lèo luôn
#187386 post by hoaquynhtim99
Day 11 Month 12 2017 , 23:48
Cùng một ý đó, trình soạn thảo cho chèn thẻ marque tuy nhiên các thuộc tính onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" được xem là javascript nên có chèn cũng sẽ bị lọc bỏ

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.