#186315 gửi bởi hqc210185
Ngày 30 Tháng 08 2017 , 11:00
các bạn copy các biến ngôn ngữ dưới vào file ....\language\vi.php ở trong thư mục theme được sử dụng
$lang_block['morning'] = 'Buổi sáng';
$lang_block['afternoon'] = 'Buổi chiều';
$lang_block['chude'] = 'Chủ đề';
$lang_block['add'] = 'Thêm';
$lang_block['hoatdong'] = 'Hoạt động';
$lang_block['thoigian'] = 'Thời gian';
Sau đó copy 3 file ở dưới vào thư mục ...\blocks cùng theme được sử dụng
Đính kèm
(2.61 KB) Đã tải về 31 lần
Sửa lần cuối bởi hqc210185 vào Ngày 30 Tháng 08 2017 , 11:08, với tổng số 1 lần sửa.