Kết quả tìm kiếm: mynukeviet

Trở lại trang tìm kiếm

Re: sửa module page thành modele mình có thể tùy biến php, html

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 28 Tháng 11 2018 , 07:41 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: sửa module page thành modele mình có thể tùy biến php, html ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 695
Bạn có thể viết module mới dựa trên module page

Re: Lỗi sourch nukeviet 3.4.01 khi chuyển qua host mới

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 07 Tháng 11 2018 , 19:44 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi sourch nukeviet 3.4.01 khi chuyển qua host mới ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 668
NukeViet 3.4 đã trở nên cũ kỹ, bạn tham khảo dịch vụ nâng cấp NukeViet lên phiên bản mới nhất để trả nghiệm nhé https://tdfoss.vn/nvform/dich-vu-nang-cap-nukeviet-1/

Re: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 03 Tháng 11 2018 , 21:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 844
Nếu có demo online thì dễ hướng dẫn bạn hơn, chứ giờ mình cũng không biết nói sao

Re: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 03 Tháng 11 2018 , 20:49 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thu nhỏ kích thước chữ tiêu đề ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 626
Không thấy ảnh bạn ạ

Re: [shops]thông báo khi có đơn hàng

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 31 Tháng 10 2018 , 03:37 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: [shops]thông báo khi có đơn hàng ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 741
Email thôi bạn nhé

Re: Xin trợ giúp loại bỏ danh mục Khối lượng của Module Shops.

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 28 Tháng 10 2018 , 23:25 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin trợ giúp loại bỏ danh mục Khối lượng của Module Shops. ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 861
Nếu bạn không cần dùng tính giá vận chuyển thì tắt vận chuyển đi, cái đó nó sẽ tự mất.

Re: Cần giúp đỡ lỗi trắng trang gấp gấp!!!

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 22 Tháng 10 2018 , 04:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần giúp đỡ lỗi trắng trang gấp gấp!!! ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 875
Gấp quá 

Re: chức năng đấu giá

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 17 Tháng 10 2018 , 04:26 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: chức năng đấu giá ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 813
Ib mình gửi demo xem nha bạn https://www.facebook.com/mynukeviet

Hoặc gọi 0905908430 giúp mình ạ.

Re: Module Login dùng LDAP

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 16 Tháng 10 2018 , 09:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module Login dùng LDAP ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 1.974
Lâu rồi nhưng cứ gửi biết đâu bạn có nhu cầu 😁

https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/nukeviet-san-sang-xac-thuc-tai-khoan-ldap-286.html

Re: Hỗ trợ chức năng edit thành viên

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 15 Tháng 10 2018 , 21:13 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỗ trợ chức năng edit thành viên ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 844
Cứu gửi file như mình nói mình xem với ạ