Kết quả tìm kiếm: mynukeviet

Trở lại trang tìm kiếm

Re: chức năng đấu giá

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 17 Tháng 10 2018 , 04:26 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: chức năng đấu giá ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 696
Ib mình gửi demo xem nha bạn https://www.facebook.com/mynukeviet

Hoặc gọi 0905908430 giúp mình ạ.

Re: Module Login dùng LDAP

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 16 Tháng 10 2018 , 09:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Module Login dùng LDAP ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 1.877
Lâu rồi nhưng cứ gửi biết đâu bạn có nhu cầu 😁

https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/nukeviet-san-sang-xac-thuc-tai-khoan-ldap-286.html

Re: Hỗ trợ chức năng edit thành viên

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 15 Tháng 10 2018 , 21:13 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỗ trợ chức năng edit thành viên ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 734
Cứu gửi file như mình nói mình xem với ạ

Re: Hỗ trợ chức năng edit thành viên

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 15 Tháng 10 2018 , 20:31 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỗ trợ chức năng edit thành viên ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 734
Gửi mình data/logs/error_logs/xxx.logs (xxx là ngày bị lỗi) nhé

NukeViet sẵn sàng xác thực tài khoản LDAP

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 14 Tháng 10 2018 , 23:45 ¦ Chuyên mục: Development ¦ Chủ đề: NukeViet sẵn sàng xác thực tài khoản LDAP ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 791
NukeViet đã sẵn sàng xác thực thông tin tài khoản LDAP phụ vụ cho việc đăng nhập vào hệ thống. Đây là một hướng mở rộng mang xu thế tất yếu khi mà LDAP đang được sử dụng rất phổ biến.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng tài khoản để xác minh quyền hạn trong các hệ thống là điều cần thiết. Trong nhiều...

Re: Cần hỗ trợ cấp Nukeviet 3.4 lên 4.3 ( Có trả phí )

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 14 Tháng 10 2018 , 23:43 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần hỗ trợ cấp Nukeviet 3.4 lên 4.3 ( Có trả phí ) ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 605
Liên hệ TDFOSS.,LTD nhé bạn https://tdfoss.vn/nvform/dich-vu-nang-cap-nukeviet-1/

Re: Xin hướng dẫn thêm chức năng module download

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 11 Tháng 09 2018 , 05:39 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin hướng dẫn thêm chức năng module download ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 446
Có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá nhé bạn https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html

Re: Đề xuất, góp ý cho store

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 08 Tháng 09 2018 , 02:51 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đề xuất, góp ý cho store ¦ Trả lời: 24 ¦ Lượt xem: 6.639
Lỗi giao diện nghiêm trọng https://nukeviet.vn/vi/store/modules/hoivien/Khi sử dụng ảnh có mô tả thi chữ ở dưới bị dồn lênRe: Nhờ hướng dẫn lấy lại mật khẩu admin Nv4.0.29

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 24 Tháng 08 2018 , 10:21 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ hướng dẫn lấy lại mật khẩu admin Nv4.0.29 ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 795
Đây cũng là một phương án, bạn tham khảo nhé 

https://mynukeviet.net/su-dung-nukeviet/huong-dan-doi-mat-khau-tai-khoan-quan-tri-toi-cao-trong-nukeviet-4-29.html

Re: Không nâng cấp được lên 4.3.03

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 20 Tháng 08 2018 , 23:20 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Không nâng cấp được lên 4.3.03 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 635
Oh tiếc quá xem logs mình chưa thể xác định được là lỗi gì