Kết quả tìm kiếm: mynukeviet

Trở lại trang tìm kiếm

Re: có bác nào nhận làm web tin tức thuê ko?

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 06 Tháng 09 2017 , 20:41 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: có bác nào nhận làm web tin tức thuê ko? ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 2.926
Liên hệ nha bạn https://mynukeviet.com/contact/

Re: k chạy được block quảng cáo chạy dọc 2 bên

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 05 Tháng 09 2017 , 03:47 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: k chạy được block quảng cáo chạy dọc 2 bên ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 2.782
Bạn thử cái này https://mynukeviet.net/tuy-bien-nukeviet/huong-dan-them-khoi-quang-cao-hai-ben-giao-dien-nukeviet-259.html

Re: Hỏi cách thêm Open Graph vào Shop Nukeviet 3.4

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 29 Tháng 08 2017 , 03:22 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỏi cách thêm Open Graph vào Shop Nukeviet 3.4 ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 2.922
Shops 4 đã tích hợp, bạn có kế hoạch nâng cấp lên NukeViet 4 chưa?

Re: Nâng cấp nuke 4.1 lên 4.2

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 27 Tháng 08 2017 , 09:36 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nâng cấp nuke 4.1 lên 4.2 ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.569
Quá trình nâng cấp đã có cảnh báo phải sao lưu code + CSDL. Bạn có làm việc này chưa?

Re: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ?

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 18 Tháng 06 2017 , 22:18 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ? ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 4.606
Nếu bạn biết lập trình, nghĩ ngay đến biến $home

Nếu $home==1 thì đang ở trang chủ

Re: Hỗ trợ đổi tên modules Nukeviet 4

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 18 Tháng 06 2017 , 22:02 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỗ trợ đổi tên modules Nukeviet 4 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 3.996

Cái may-in-printronix là thuộc tính của metismenu ý. Không phải tên module ạ

Cái này là tên loại sản phẩm, khôn liên quan gì đến cái module menu site hết nha bạn. domain/shops/alias-loai-san-pham/alias-tieu-de-san-pham/ là cấu trúc mặc định của shops rồi, không đơn giản để thay đổi

Re: Xin hướng dẫn chỉnh sửa Menu Bootstrap

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 18 Tháng 06 2017 , 06:53 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin hướng dẫn chỉnh sửa Menu Bootstrap ¦ Trả lời: 10 ¦ Lượt xem: 6.148
Menu này trên NukeViet 4.1 nó đã thể hiện đa cấp rồi ý bạn

Re: Hỗ trợ đổi tên modules Nukeviet 4

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 18 Tháng 06 2017 , 06:52 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỗ trợ đổi tên modules Nukeviet 4 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 3.996
Bạn nên tạo module ảo không nên đổi tên module hệ thống nhé, sẽ có rất nhiều lỗi phát sinh không lường hết được.

Re: Cho hỏi xóa mục gửi phản hồi như nào thế

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 07 Tháng 06 2017 , 19:37 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cho hỏi xóa mục gửi phản hồi như nào thế ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.341
ACP/Quản lý giao diện/Quản lý block

Bạn xóa block có tên Feedback đi

Re: Cần gấp Block Html Nukeviet 4

Gửi bởi mynukeviet ¦ Ngày 30 Tháng 05 2017 , 04:22 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần gấp Block Html Nukeviet 4 ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 3.319
Nó năm ở module page (hoặc các module ảo của page) bạn nhé