Kết quả tìm kiếm: hamnghi

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Thông báo thử nghiệm NukeViet 4.0 Close Beta 5

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 17 Tháng 05 2014 , 06:47 ¦ Chuyên mục: Thông báo ¦ Chủ đề: Thông báo thử nghiệm NukeViet 4.0 Close Beta 7 ¦ Trả lời: 161 ¦ Lượt xem: 24.877
Theo mình nên tích hợp thêm phần thành viên có thể thêm bài viết dưới dạng chờ duyệt cho module news

Re: Sao làm được manu dạng này vậy ?

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 16 Tháng 04 2014 , 06:54 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Sao làm được manu dạng này vậy ? ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.163
Không cần lấy hình ảnh nà. Chỉ cần nó xổ ra ở trang chủ và đóng lại khi vào xem bài viết.

Bạn nào biết thì chỉ mình với.

Cảm ơn nhiều.

Sao làm được manu dạng này vậy ?

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 15 Tháng 04 2014 , 09:46 ¦ Chuyên mục: Giao diện ¦ Chủ đề: Sao làm được manu dạng này vậy ? ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.163
Mình dạo một số website làm bằng nukeviet thì thấy có site này sieuthinghean.com có cái menu đẹp. Mình không hiểu tại sao lúc ở trang chủ nó xổ ra còn vào xem bài viết và chuyên mục thì nó ẩn đi.

Bạn nào biết cách làm menu dạng này thì chỉ mình với.

Cảm ơn nhiều.

Re: [HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 14 Tháng 04 2014 , 05:01 ¦ Chuyên mục: Module Shop ¦ Chủ đề: [HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 867
Cảm ơn bạn nhiều.

Nhân đây cho mình hỏi muốn bỏ trạng thái bắt buộc ở "giới thiệu ngắn gọn" và "nội dung chi tiết" thì phải làm thế nào bạn ?

Cảm ơn.

Re: [HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 13 Tháng 04 2014 , 05:23 ¦ Chuyên mục: Module Shop ¦ Chủ đề: [HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 867
Bạn nào giúp mình với. Làm mãi mà không được.

[HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 12 Tháng 04 2014 , 02:33 ¦ Chuyên mục: Module Shop ¦ Chủ đề: [HELP] Đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 867
Chào anh chị em.

Cho mình hỏi vấn đề là làm thế nào để đưa địa điểm bán, khuyến mãi ra ngoài trang chủ trong module shops vậy.

Bạn nào biết thì hướng dẫn mình với.

Cảm ơn.

Re: [HƯỚNG DẪN] đưa gảim giá % ra ngoài.

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 11 Tháng 04 2014 , 14:20 ¦ Chuyên mục: Module Shop ¦ Chủ đề: [HƯỚNG DẪN] đưa gảim giá % ra ngoài. ¦ Trả lời: 14 ¦ Lượt xem: 3.012
làm thế nào để đưa phần địa điểm và khuyến mãi ra trang chủ vậy anh ?

Re: Block silde tin đẹp

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 25 Tháng 03 2014 , 02:17 ¦ Chuyên mục: Blocks ¦ Chủ đề: Block silde tin đẹp ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.847
Các bạn bình tĩnh.

Bạn nào có thì share mình với. Bạn thaivu biết thì share link dùm mình, mình tìm mãi không ra.

Cảm ơn.

Block silde tin đẹp

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 24 Tháng 03 2014 , 15:48 ¦ Chuyên mục: Blocks ¦ Chủ đề: Block silde tin đẹp ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.847
Chào anh chị em .

Mình thấy có slide tin này đẹp không biết bạn nào có hoặc code được thì share mình với.

Cảm ơn nhiều.

Re: Hỏi về bỏ index.php, đã làm nhiều cách nhưng chưa được

Gửi bởi hamnghi ¦ Ngày 08 Tháng 12 2013 , 22:51 ¦ Chuyên mục: Hỗ trợ các vấn đề khác ¦ Chủ đề: Hỏi về bỏ index.php, đã làm nhiều cách nhưng chưa được ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.335
Bạn thay toàn bộ bằng

Mã: Chọn hết#nukeviet


  AddDefaultCharset UTF-8  order allow,deny
  deny from all  order allow,deny
  deny from all