Kết quả tìm kiếm: toidq86

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ?

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 22 Tháng 06 2017 , 23:39 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ? ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 4.687

truonghan3019 đã viết  OK, mình làm được rồi, cảm ơn bạn !  


Sửa chổ nào vậy bạn.

Re: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ?

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 22 Tháng 06 2017 , 04:54 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Làm sao để menu ở trang "home" active ngay ở menu home ? ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 4.687
mynukeviet đã viết  Nếu bạn biết lập trình, nghĩ ngay đến biến $home
Nếu $home==1 thì đang ở trang chủ  
Mình có câu hỏi tương tư. Bạn trả lời rỏ hơn hoặc chỉ chổ để sửa được không.

Re: Xin cách thay đổi link mặc định

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 20 Tháng 06 2017 , 23:34 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin cách thay đổi link mặc định ¦ Trả lời: 9 ¦ Lượt xem: 4.948
hoaquynhtim99 đã viết  Mình nhớ cái đó nó lấy thông tin trong phần các bộ phận của module contact bạn thử sửa xem nó có áp dụng ra site không  
Đúng rồi, mình sửa được rồi. Thanks bạn!

Re: Xin cách thay đổi link mặc định

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 16 Tháng 06 2017 , 06:26 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin cách thay đổi link mặc định ¦ Trả lời: 9 ¦ Lượt xem: 4.948
trinhthinhvn đã viết 

toidq86 đã viết  Cho mình hỏi ké chút. Mình muốn thay đổi phần bên trái. chổ điện thoại, email, yahoo... thì làm thế nào  
Bạn cho cái hình nào
 
Phần trong khung màu vàng trên cùng ấy

http://sv1.upsieutoc.com/2017/06/16/nukeviet.png

Re: Xin cách thay đổi link mặc định

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 12 Tháng 06 2017 , 04:04 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xin cách thay đổi link mặc định ¦ Trả lời: 9 ¦ Lượt xem: 4.948
Cho mình hỏi ké chút. Mình muốn thay đổi phần bên trái. chổ điện thoại, email, yahoo... thì làm thế nào

Lỗi ngôn ngữ trong trang quản trị xin giúp đở

Gửi bởi toidq86 ¦ Ngày 19 Tháng 05 2017 , 04:51 ¦ Chuyên mục: Cài đặt ¦ Chủ đề: Lỗi ngôn ngữ trong trang quản trị xin giúp đở ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 4.077
Tình hình là mình đang làm quen cới nukeviet để làm website. Ngôn ngữ khi cài đặt mình để mặc định là Tiếng Việt và để chế độ đa ngôn ngữ. Sau mình cài đặt thêm ngôn ngữ Tiếng Anh thì trang quản trị nó thành ra thế này. Trong quản trị Tiếng Việt thì chỗ thì TA chõ thì TV trên quản trị Tiếng Anh...