Kết quả tìm kiếm: quyphamvan

Trở lại trang tìm kiếm

trinhthinhvn đã viết  Vậy thì bạn cần can thiệp vào theme admin của backend để xử lý thui và thêm php vào nữa mới được  
Em vào theme admin rồi và trong file đó thể hiện các cột rồi, nhưng em không biết cột tên người duyệt thì dùng biến nào ạ T_T.
Hiện tại e thấy {LANG.content_admin} là...
Trong mục Danh sách bài viết hiện tại có những cột dữ liệu
- Tiêu Đề
- Thời gian đăng
- Người tạo
- Trạng thái
- Lượt xem
- Bình luận
- Tag.

Giờ em muốn bỏ cột Lượt xem và muốn thêm cột Người duyệt thì làm thế nào ạ? +_+