Kết quả tìm kiếm: qkhanh8x

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 20 Tháng 08 2018 , 03:00 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 758
Tức là đưa khối lượng ra hiển thị bên dưới mục tên và giá sản phẩm (ở trang ngoài cùng) 

Đưa "product_weight" và "weight_unit" ra hiển thị ở main_product.tpl và main_procate.tpt 

Khi đưa ra nó không hiển thị đơn vị khối lượng, vì không biết thêm gì vào file theme.php

Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 20 Tháng 08 2018 , 02:52 ¦ Chuyên mục: Module shops ¦ Chủ đề: Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 758
Có bạn nào giúp hướng dẫn cho mình Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ.

Cảm ơn rất nghiều

Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ.

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 19 Tháng 08 2018 , 23:36 ¦ Chuyên mục: Module Shop ¦ Chủ đề: Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ. ¦ Trả lời: 1 ¦ Lượt xem: 716
Có bạn nào giúp hướng dẫn cho mình Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ.

Cảm ơn rất nghiều

Re: Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 03 Tháng 08 2018 , 06:44 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 810
Thôi làm làm được rồi. Khỏi trả lời. vui

Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 02 Tháng 08 2018 , 23:11 ¦ Chuyên mục: Báo lỗi NukeViet 4 ¦ Chủ đề: Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 810
Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được.

Có ai hiểu lý do giúp mình với.

Đã thử Xamm, AppServ, Vertrigo đều bị y như vậy.

Ức chế

Re: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 21 Tháng 03 2018 , 22:42 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 1.196
trinhthinhvn ---> cách của bạn làm thì dễ nhưng không đúng yêu cầu. Vì cái ảnh lớn đó là Sản phẩm nổi bật, nó phải nằm bên trong phạm vi của chủ chủ đè chứ nó không được nằm ngoài (phải nằm trên/dưới trái/phải).

Ảnh có băng tím là block phụ đấy

Re: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 21 Tháng 03 2018 , 22:02 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 1.196
billygoat ---> bạn giới thiệu link này cho bên phat triển module shop nhé. thanks bạn

https://forum.nuke.vn/threads/Module-shop-cua-Nukeviet-se-sanh-ngang-voi-cac-ma-nguon-shop-cua-the-gioi-neu.1049/#post-7775

Re: Cần lắm module du lịch / đặt vé máy bay / đặt xe

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 21 Tháng 03 2018 , 04:50 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Cần lắm module du lịch / đặt vé máy bay / đặt xe ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 1.350
Các bạn cứ báo giá và phải có demo cho mình chứ

Re: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 21 Tháng 03 2018 , 03:20 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 1.196
Cảm ơn bạn trinhthinhvn.

Nhưng yêu cầu của mình không phải như vậy. Làm theo bạn sẽ không có ý nghĩa gì hết.Ý mình là code làm sao để có block phụ của module shop.

Mỗi 1 chủ đề (loại sản phẩm) sẽ có 1 ảnh lớn làm sản phẩm nổi bật. Cái ảnh lớn đó nằm ở vị tri block phụ.

Giống như mode...

Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop

Gửi bởi qkhanh8x ¦ Ngày 20 Tháng 03 2018 , 04:54 ¦ Chuyên mục: Module shops ¦ Chủ đề: Thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho module shop ¦ Trả lời: 7 ¦ Lượt xem: 1.196
Module News có phần cấu hình hiển thị 2 block phụ.

Xin hỏi cách thêm block phụ vào từng Chuyên Mục cho Module Shop