Kết quả tìm kiếm: kennylucia

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Hỏi cách cài NK 3.4.03 trong win 10 với Xampp 7.1.10

Gửi bởi kennylucia ¦ Ngày 02 Tháng 11 2017 , 16:37 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hỏi cách cài NK 3.4.03 trong win 10 với Xampp 7.1.10 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.824
vay no tuong thich vs php mấy vậy, vì mình cần xài nk3.4

Hỏi cách cài NK 3.4.03 trong win 10 với Xampp 7.1.10

Gửi bởi kennylucia ¦ Ngày 30 Tháng 10 2017 , 21:54 ¦ Chuyên mục: Cài đặt ¦ Chủ đề: Hỏi cách cài NK 3.4.03 trong win 10 với Xampp 7.1.10 ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 1.824
Mình load file cài cua NK 3.4 về nhưng sau khi copy vào root xong thì chạy link localhost để cài thì nó hiển thị trắng tinh. nó hiển thì trang "nukeviet/install/index.php" nhưng không có nội dung có ai biết cách sửa khong? chỉ mình với

Re: Nhờ các bạn giúp đỡ lỗi trắng trang khi xem chi tiết sản phẩm

Gửi bởi kennylucia ¦ Ngày 30 Tháng 10 2017 , 21:43 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ các bạn giúp đỡ lỗi trắng trang khi xem chi tiết sản phẩm ¦ Trả lời: 6 ¦ Lượt xem: 3.342
bạn làm được bằng cách nào vậy? minh cũng bị giống bạn đó.
"nukeviet/vi/shops/hoa-hong/hoa-hong.html" nó ra đường dẫn thế nhưng không có nội dung. Nút đặt hàng cũng không click được luôn

Re: Báo lỗi module Shops Pro phiên bản RC1 (Version 3.4.02)

Gửi bởi kennylucia ¦ Ngày 30 Tháng 10 2017 , 21:32 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Báo lỗi module Shops Pro phiên bản RC1 (Version 3.4.02) ¦ Trả lời: 73 ¦ Lượt xem: 24.679
mình setup phiên bản shop "module-shops-4-official" nhưng lỗi hiển thị chi tiết sản phẩm. có ai biết cách khắc phụ chỉ minh với