Kết quả tìm kiếm: delicatept01

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 28 Tháng 05 2018 , 02:23 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
Vao data/config/global_config.php

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 19 Tháng 04 2018 , 22:25 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
Mình tìm dc rồi, cảm ơn bạn đã share, bạn up giùm lên 4.3.01 cho mình với

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 16 Tháng 04 2018 , 03:35 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
là sao mình không hiểu? mình chỉnh sửa file nào trong code hay vào phần quản trị vậy bạn?
chỉ cái! xin cảm ơn!

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 15 Tháng 04 2018 , 22:32 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
Mình gà nên bạn chỉ mình chỉnh sửa footer nằm ở đâu vậy

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 03 Tháng 04 2018 , 12:10 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
Mail là sao bạn, mail mình là delicatept@gmail.com
cảm ơn bạn

Re: Share full code trường học 4.3.01

Gửi bởi delicatept01 ¦ Ngày 02 Tháng 04 2018 , 12:05 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Share full code trường học 4.3.01 ¦ Trả lời: 35 ¦ Lượt xem: 6.809
Mới down về, Sao không thấy database vậy bạn!
Bạn gửi lại giùm, cảm ơn nhiều