Kết quả tìm kiếm: avadoviet

Trở lại trang tìm kiếm

Re: Chèn Facebook comment plugin vào nukeviet 4

Gửi bởi avadoviet ¦ Ngày 16 Tháng 06 2019 , 12:14 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Chèn Facebook comment plugin vào nukeviet 4 ¦ Trả lời: 15 ¦ Lượt xem: 8.019
Phan Tấn Dũng đã viết:
avadoviet đã viết  Mình có chèn vào mà thấy comment về mục quản lý chậm. cả ngày mới hiện  


Theo linh tính của mình thì đây là một bài viết để pass kiểm duyệt trên diễn đàn sau đó là một màn đăng spam =]]

 
Chẳng hiểu thông tin kiểu này là như nào nữa

Re: Chèn Facebook comment plugin vào nukeviet 4

Gửi bởi avadoviet ¦ Ngày 28 Tháng 04 2019 , 10:15 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Chèn Facebook comment plugin vào nukeviet 4 ¦ Trả lời: 15 ¦ Lượt xem: 8.019
Mình có chèn vào mà thấy comment về mục quản lý chậm. cả ngày mới hiện