Kết quả tìm kiếm: anhyeuviolet

Trở lại trang tìm kiếm


hoaquynhtim99 đã viết  Mình có thắc mắc tí là CDN làm sao chạy trên localhost nhỉ?  
Bác cứ điền URL cdn vào là nó chạy cho bác coi.

Re: SSL for Nukeviet 3.4.0.2

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 15 Tháng 10 2018 , 23:19 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: SSL for Nukeviet 3.4.0.2 ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 702
NukeViet 3.4 ko có sẵn chức năng này mà phải tự cấu hình bạn ạ.

Re: Tách trang modul faq

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 08 Tháng 10 2018 , 10:25 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Tách trang modul faq ¦ Trả lời: 5 ¦ Lượt xem: 1.605
Vậy thì trong file PHP chỗ SELECT, phải thêm addtime vào luôn đó bạn. Khi đó ra TPL mới có dữ liệu để hiển thị chứ. 

Re: Nukeviet hay WP

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 22 Tháng 08 2018 , 22:32 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nukeviet hay WP ¦ Trả lời: 4 ¦ Lượt xem: 1.164
Dùng WP bạn nhé.

 

Re: Lỗi trên động

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 16 Tháng 08 2018 , 01:48 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Lỗi trên động ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 934
Lỗi dư nào bạn ?

Re: Nhờ hướng dẫn nhân đôi block

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 22 Tháng 07 2018 , 20:53 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ hướng dẫn nhân đôi block ¦ Trả lời: 8 ¦ Lượt xem: 1.159
Module tên gì bạn ơi ?

 

Re: Không cài được module trong admin

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 18 Tháng 07 2018 , 20:26 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Không cài được module trong admin ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 835
safe mod On thì bạn liên hệ bên Hosting họ tắt đi cho

Re: lỗi khi nâng cấp lên 4.3.02

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 02 Tháng 07 2018 , 04:31 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: lỗi khi nâng cấp lên 4.3.02 ¦ Trả lời: 16 ¦ Lượt xem: 1.143
Bạn nâng từ bản nào lên ?

Thao tác như thế nào ?

Re: Nhờ giúp hiển thị GIÁ SẢN PHẨM

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 01 Tháng 07 2018 , 21:38 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Nhờ giúp hiển thị GIÁ SẢN PHẨM ¦ Trả lời: 3 ¦ Lượt xem: 680
Hình

Hình đâu

Re: Hướng dẫn chèn quảng cáo google adsense vào website NukeViet

Gửi bởi anhyeuviolet ¦ Ngày 22 Tháng 06 2018 , 20:14 ¦ Chuyên mục: N/A ¦ Chủ đề: Hướng dẫn chèn quảng cáo google adsense vào website NukeViet ¦ Trả lời: 2 ¦ Lượt xem: 1.836
Xin chào !

Adscence, mình đặt trường hợp là bạn chèn đúng, thì cũng đâu có hiện ra ngay mà phải mất vài giờ cho tới vài ngày.

Bạn kiểm tra lại sau một khoảng thời gian xem có hiển thị không, nếu vẫn không thì tính tiếp