#192216 gửi bởi nvsystems
Ngày 11 Tháng 10 2019 , 08:59
Chủ đề offline: offline giao lưu thành viên NukeViet khu vực Miền Nam

Nhằm phát triển cộng đồng lớn mạnh, CLB NukeViet HCMC tổ chức giao lưu cộng động NukeViet, nhằm tiến tới xây dựng cộng đồng NukeViet tham gia vào CLB Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở Việt Nam.
Thời gian: ngày 10/11/2019 từ 14h00 - đến 17h
Địa điểm: Nara Coffee, 305 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận , TPHCM
Chương trình:
- Cafe giao lưu tại Nara Coffee , chia sẽ các thông tin đào tạo, phát triển cộng đồng NukeViet
- Chúc mừng CLB NukeViet HCMC trở thành thành viên CLB Phần mềm Tự Do Mã Nguồn Mở VFOSSA
Nội dung Offline:
+ Giao lưu cộng đồng NukeViet tại Sài Gòn
+ Giao lưu các lập trình viên NukeViet
+ Chia sẽ các thông tin đào tạo NukeViet
+ Chia sẻ các thông tin dự án NukeViet.
Thông tin người phụ trách:


Họ và tên: Nguyễn Thanh Hoàng
Điện thoại:0988455066
Email: hoang.nt@nvbranding.vn

Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký :

- Đăng ký và vào cửa tự do.
- Kinh phí: Nhà nước Campuchia tài trợ
- Thành viên đăng ký tại : Đăng ký ngay tại topic này.

- Đăng ký offline phải có các thông tin sau trong bản đăng ký tham gia offline:


+ Họ Và Tên:
+ Nick diễn đàn NukeViet
+ Email
+ Điện Thoại
+ Địa chỉ tạm trú/thường trú:
+ Bạn mong muốn điều gì tại buổi ofline:
P/S Tuyển phó nháy buổi offline( free 1 ly cafe/nước uống)

NV Systems