#187366 post by schavlev
Day 09 Month 12 2017 , 14:03
Chặn cho CMS nukeviet 4.3.00 cho module Tin tức. Tạo tin tức dưới dạng một văn bản cuộn. Có thể định cấu hình tốc độ di chuyển, số lượng đầu ra tin tức, hướng cuộn. Những cải tiến cần thiết:

Biểu tượng không được hiển thị trước mục tin tức.
Thêm CSS.
Thêm cài đặt cho số ký tự để hiển thị dòng tiêu đề tin tức.
Lưu trữ để phát triển https://github.com/NukeVlad/nv_4_3_00_global.block_groups_marquee
Bạn có thể xem công việc của khối trên trang chính của trang web http://nukeviet.ru/
Attachments
(81.30 KB)
(103.68 KB)
Last edit by schavlev time Day 10 Month 12 2017 , 10:19, with 3 edit count.

нюкевиет - русскоязычный сайт http://nukeviet.ru/