#182139 gửi bởi nguyenthao8x
Ngày 29 Tháng 01 2017 , 08:23
phần trên thanh menu tiêu đề sản phẩm mặc định nó có số sản phẩm kèm theo vậy muấn bỏ nó thì làm thế nào? mong các cao nhân bắt tay chỉ việc với ạ. ví dụ trong mục điện thoại có 4 sản phẩm chỉ hiện danh mục điện thoại không thôi mà không có số sản phẩm Demo như hình

http://media.bizwebmedia.net/Sites/27867/data/upload/2014/sp.JPG?0