Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#191861 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 17 Tháng 08 2019 , 09:27
Không có chức năng này nhé bạn, bạn chỉ có thể chọn một module ở trang chủ, nếu cần đa dạng ở trang chủ bạn phải kết hợp với các block từ các module

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com