#187148 gửi bởi phandinhnham1991
Ngày 22 Tháng 11 2017 , 02:10
hi
mình có dùng nukeviet 4.3 theme mặc định mình có dùng module block headline, thì khi đang đăng nhập ở tài khoản quản trị để kéo thà block thì "tin tiêu điểm và tin mới nhất" hiện thị đúng css.
xem ảnh đính kèm https://imgur.com/SAgKENW
Nhưng khi thoát khỏi tài khoản quản trị thì css của tin tiêu điểm và tin mới nhất bị lỗi đè lên nhau
xem ảnh đính kèm https://imgur.com/wm3LvkN

Thanks