#183041 gửi bởi blackmouse
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 11:22
mình up từ bản nukeviet 3.4 lên bản 4.1 nhưng bị lỗi thế nào mà không thể cài thêm module hay theme.

Cài từ store cuả nukeviet thì được.
hình ảnh:
khi vào mở rộng/quản lý ứng dụng/ nhấp vào nút "cài đặt gói ứng dụng" nhì nó ra trống trơn, không có nút chọn file
nhờ các bạn giúp mình với
#183053 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 21:35
Chỉ thế này thì khó mà hỗ trợ.
Bạn có tuân thủ hết các bước chưa ?
config.php có dòng này không ?

$global_config['extension_setup'] = 3; // 0: No, 1: Upload, 2: NukeViet Store, 3: Upload + NukeViet Store

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#183089 gửi bởi blackmouse
Ngày 24 Tháng 03 2017 , 09:12
Mình đã tuân thủ tất cả các bức.
Mình đã rà đi rà lại nhiều lần theo hướng dẫn mà không sai chỗ nào hết bạn ạ
file config.php đã có dòng bên dưới rồi bạn ơi.
$global_config['extension_setup'] = 3; // 0: No, 1: Upload, 2: NukeViet Store, 3: Upload + NukeViet Store

Mình cài ứng dụng trong store thì được.
Còn khi vào Mở rộng/quản lý ứng dụng/
rồi nhấp vào nút "Cài đặt gói ứng dụng" thì nó chỉ hiện ra 1 form hình chũ nhật mà không có nút "chọn file"
Các bạn nghiên cứu giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều

#183122 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 25 Tháng 03 2017 , 08:19
blackmouse đã viết Mình đã tuân thủ tất cả các bức.
Mình đã rà đi rà lại nhiều lần theo hướng dẫn mà không sai chỗ nào hết bạn ạ
file config.php đã có dòng bên dưới rồi bạn ơi.
$global_config['extension_setup'] = 3; // 0: No, 1: Upload, 2: NukeViet Store, 3: Upload + NukeViet Store

Mình cài ứng dụng trong store thì được.
Còn khi vào Mở rộng/quản lý ứng dụng/
rồi nhấp vào nút "Cài đặt gói ứng dụng" thì nó chỉ hiện ra 1 form hình chũ nhật mà không có nút "chọn file"
Các bạn nghiên cứu giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều

Bạn cho mình thêm cái hình để dễ nắm bắt hơn nhé !


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/