lỗi ma?

Chia sẻ:
Nội quy chuyên mục: 1. [url=http//nukeviet.vn/phpbb/search.php3szae2wm]Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.[/url3szae2wm]
2. Đặt tên bài viết/ câu hỏi/ thắc mắc rõ ràng, gắn gọn nhưng phải đủ ý, không được chung chung.
3. Cung cấp chi tiết các thông tin về lỗi, các phiên bản hệ thống, module, nơi bị lỗi ... và hình ảnh chụp (nếu có).
#42580 gửi bởi babyloner
Ngày 10 Tháng 09 2009 , 22:36
8-> web em làm xong chạy bình thường không chỉnh sửa gì trong nguồn hết đột nhiên bây giờ vào chỉ hiện toàn trang trắng vào ...\admin.php cũng là trang trắng, em thử upload file index.htm lên thì có hiện nội dung của file này, các bác có ai bị lỗi này hoặc bít cách khắc phục xin giúp dùm!
Cám ơn trước! 8->