#184490 gửi bởi sikboyv
Ngày 15 Tháng 05 2017 , 14:17
mình có mua hosting ở hàn up lên bị lỗi file này mong anh e giúp đỡ
up lên các hosting miễn phí vẫn lênm bình thường

Đó là một lỗi trên các truy vấn mà bạn yêu cầu từ máy chủ.
Vì vậy, ít nhất là quản lý Tuỳ chọn hoặc máy chủ cho trang đó
, xin vui lòng liên hệ với quản trị viên.
/home/sikboyv/public_html/.htaccess: RewriteRule: không thể biên dịch thường xuyên biểu hiện '(.? *) ^ sitemap \ .xml $'