lỗi cảnh báo.

Chia sẻ:
#182082 gửi bởi ghetghe
Ngày 17 Tháng 01 2017 , 23:51
Khi cài xong website và chạy site admin và home page thì có 1 số lỗi ở file functions và thư mục includes/core thường báo lỗi , đây là 1 ví dụ:
Thông báo từ Hệ thống

Nên chú ý Nên chú ý: Array to string conversion in file /includes/core/user_functions.php on line 360

Nên chú ý Nên chú ý: Array to string conversion in file /includes/xtemplate.class.php on line 893