#182264 gửi bởi VanDungEvn
Ngày 09 Tháng 02 2017 , 11:16
Phần này bên Shop 4.0.27 có mà bên 4.0.29 không có.

Thứ 2: In đơn đặt hàng của khách thì số thứ tự sản phẩm trong đơn đặt từ sản phẩm 2 trở đi đều là số 3.

Mình cũng đang thử chưa biết thay đổi ở đâu