#188745 post by hoaquynhtim99
Day 17 Month 05 2018 , 07:39
Bạn nâng cấp site lên bản 4.3.02 sau đó vào phần Cấu hình => Cấu hình chung bật chế độ nhà phát triển sau đó ra ngoài site ở module Work Schedules nó sẽ có báo lỗi. Copy báo lỗi đó để được hỗ trợ.

Nếu không nâng cấp lên NukeViet 4.3.02 thì hãy làm theo hướng dẫn sau để lấy báo lỗi http://dungpt.vinades.net/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.