giao diện admin

Chia sẻ:
#192009 gửi bởi dhpsos
Ngày 09 Tháng 09 2019 , 21:22
Anh em cho mình hỏi giao diện admin của nu4 có giao diện mobile như opencart không vậy?
Cảm ơn anh em.

http://congnghevinhcuu.com
Công ty kiểm toán năng lượng, chuyên nghiệp, uy tín
Http://namlap.com.vn
Bơm hoá chất, chất lượng