#187450 post by mekongviet08
Day 17 Month 12 2017 , 22:35
 NKV4.3, theme default, dùng lay out left-main-right loi khi chinh layout 

mình chỉnh cho kích thước 2 bên trái phải nhỏ lại rồi, mà chỉnh ko dc cho phần main nó lớn lên
nên nhìn nó cứ ko đều và xấu

mình chưa mò ra dc phần tăng phần main lớn lên. bạn nào chỉ giúp chỉnh sửa file nào ạh. tks

loi khi chinh layout

#187464 post by hoaquynhtim99
Day 19 Month 12 2017 , 06:03
Bạn canh theo quy tắc A + B + C = 24
Trong đó nhóm theo nhóm: sm, md, xs, lg

left right của bạn md là 4 4 thì main phải là col-md-16,

push (đẩy) pull (kéo) cũng theo quy tắc tương tự

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.