#183084 gửi bởi duc_hg
Ngày 24 Tháng 03 2017 , 05:45
vấn đề 1: trang web của minh đang dùng bản Nukeviet 2.1:
- có nâng cấp lên bản cao hơn được không?
- Nếu được thì phải làm các bước như nào?
- Nâng cấp lên có bị mất dữ liệu, hỏng giao diện hiện có không?
Vấn đề 2: mình muốn sửa thông tin ở mục như hình ảnh bên dưới


bạn nào biết xin trợ giúp. Thanks You!
#183088 gửi bởi hongoctrien
Ngày 24 Tháng 03 2017 , 09:05

vấn đề 1: trang web của minh đang dùng bản Nukeviet 2.1:
- có nâng cấp lên bản cao hơn được không?
- Nếu được thì phải làm các bước như nào?
- Nâng cấp lên có bị mất dữ liệu, hỏng giao diện hiện có không?
Vấn đề 2: mình muốn sửa thông tin ở mục như hình ảnh bên dưới

1. Có thể nâng cấp, cần nâng cấlên 3.4, sau đó lên các bản tiếp theo của NukeViet 4
Đã là nâng cấp thì không mất dữ liệu, song giao diện phải làm lại
2. Xử xong vấn đề 1 rồi tiếp vấn đề 2 :D

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/