#183190 gửi bởi trongquan
Ngày 28 Tháng 03 2017 , 03:52
em làm một trang mà sao kho úp ảnh lên nó lại báo là
Có lỗi: không thể upload file, hãy kiểm tra lại có tồn tại thư mục uploads và chmod 777 cho nó hay chưa?!

là sao ạ các bác giúp em gấp nhé em sẽ hậu tạ các bác bữa cafe nhé trang của la http://vesinhhoanmy.vn nhé
#183278 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 30 Tháng 03 2017 , 05:28
trongquan đã viết em làm một trang mà sao kho úp ảnh lên nó lại báo là
Có lỗi: không thể upload file, hãy kiểm tra lại có tồn tại thư mục uploads và chmod 777 cho nó hay chưa?!

là sao ạ các bác giúp em gấp nhé em sẽ hậu tạ các bác bữa cafe nhé trang của la http://vesinhhoanmy.vn nhé

Bạn vô quản trị thực hiện chmod trong đó hoặc bạn thực hiện trực tiếp trên hosting hoặc thông qua công cụ fillizlla


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#183447 gửi bởi evit_08
Ngày 04 Tháng 04 2017 , 02:34
Thường thì hay bị lỗi đó ở hosting VPS do mặc định VPS để thư mục ở 755 nó ko cho thêm file. phải sửa thành 777 còn ở hosting thường thì ở 755 vẫn ok. CHMOD lại thư mục upload, data (log,...)