#183042 gửi bởi anphathitech
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 11:43
các pro hướng dẫn em sửa lỗi bị google webmasters chặn file sitemap với.
User-agent: *
Disallow: /admin/
Disallow: /cache/
Disallow: /data/
Disallow: /google0a079211ac5cc4c7.html
Disallow: /includes/
Disallow: /language/
Disallow: /logs/
Disallow: /mainfile.php
Disallow: /mega_mndienthoai.sql
Disallow: /modules/
Disallow: /robots.php
Disallow: /ror.xml
Disallow: /service_shops_nganluong.php
Disallow: /sess/
Disallow: /sitemap.html
Disallow: /sitemap.xml
Disallow: /tmp/
Disallow: /update_revision.php
Disallow: /urllist.txt
Disallow: /web.config
#183051 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 23 Tháng 03 2017 , 21:30
Lại mega code ah ?
Vào cấu hình có mục cấu hình Robots ấy, cái nào muốn Google được truy cập thì chỉnh là đồng ý hoặc không hiển thị trong robots.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#183280 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 30 Tháng 03 2017 , 05:34
Hiện tại bạn đang chặn là do lệnh này
Disallow: /sitemap.xml
bạn muốn không chặn thì bạn vào file robots.txt ngang thư mục admin và đổi nó thành
Allow: /sitemap.xml

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/