#187774 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 09:44
hieuqtvpk14b đã viết ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần hết, nếu bạn để cái ảnh bên phải nữa chắc đuối quá, không biết nó ra kiểu gì nữa vì khu vực quá nhỏ


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187779 gửi bởi hieuqtvpk14b
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 20:11
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần hết, nếu bạn để cái ảnh bên phải nữa chắc đuối quá, không biết nó ra kiểu gì nữa vì khu vực quá nhỏ

em muốn thêm 1 cái ảnh cho bên cạnh đó thôi. hoặc có thể e cho nhỏ cỡ chữ đi cũng đc

#187780 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 22:24
hieuqtvpk14b đã viết
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần hết, nếu bạn để cái ảnh bên phải nữa chắc đuối quá, không biết nó ra kiểu gì nữa vì khu vực quá nhỏ

em muốn thêm 1 cái ảnh cho bên cạnh đó thôi. hoặc có thể e cho nhỏ cỡ chữ đi cũng đc

vậy thì bạn phải chia lại cột cho nó trước đã rồi mình sẽ hướng dẫn


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187781 gửi bởi hieuqtvpk14b
Ngày 23 Tháng 01 2018 , 23:02
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần hết, nếu bạn để cái ảnh bên phải nữa chắc đuối quá, không biết nó ra kiểu gì nữa vì khu vực quá nhỏ

em muốn thêm 1 cái ảnh cho bên cạnh đó thôi. hoặc có thể e cho nhỏ cỡ chữ đi cũng đc

vậy thì bạn phải chia lại cột cho nó trước đã rồi mình sẽ hướng dẫn

a chỉ e được ko. e mới làm nukeviet

#187793 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 24 Tháng 01 2018 , 20:47
hieuqtvpk14b đã viết
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết
trinhthinhvn đã viết
hieuqtvpk14b đã viết ai chỉ mình cách thêm ảnh cạnh tên trang thông tin điện tử phường mỏ chè với!!!
https://uphinhnhanh.com/images/2018/01/23/27336139_1994357320801991_1643440786_o.png

như hiện tại mình thấy phần thông tin và logo nó chiếm gần hết, nếu bạn để cái ảnh bên phải nữa chắc đuối quá, không biết nó ra kiểu gì nữa vì khu vực quá nhỏ

em muốn thêm 1 cái ảnh cho bên cạnh đó thôi. hoặc có thể e cho nhỏ cỡ chữ đi cũng đc

vậy thì bạn phải chia lại cột cho nó trước đã rồi mình sẽ hướng dẫn

a chỉ e được ko. e mới làm nukeviet

Bạn pm qua link ở chữ ký có thông tin fb của mình đó


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/