Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#129640 gửi bởi dantruongfchn
Ngày 25 Tháng 11 2012 , 12:08
chắc themes bạn cài hoặc css có vấn đề, menu footer của moderm nằm ở cuối cùng chân trang phía bên phải mà, anyway, giải đáp câu hỏi của bạn cái đã :D
bạn mở file themes/moderm/layout/footer.tpl tìm đến đoạn (khoảng dòng thứ 37)
Mã: Chọn hết
<div class="fr div2 aright">
<!-- BEGIN: bottom_menu --><a title="{TOP_MENU.title}" href="{TOP_MENU.link}">{TOP_MENU.title}</a>
<!-- BEGIN: spector --><span class="spector">&nbsp;</span>
<!-- END: spector --><!-- END: bottom_menu -->

</div>


xoá nó đi là sẽ được như bạn mong muốn nhé ;)

Demo site nukeviet3 : http://huastudent.com - Demo Shop Nv33: http://thuongtham.info