#190027 gửi bởi quynlc
Ngày 29 Tháng 10 2018 , 09:23
Mình muốn truyền giá trị của biến từ file theme.php vào file footer_only.tpl.
Ví dụ: Trong file footer_only.tpl. có {XINCHAO} lấy giá trị từ file theme.php chẳng hạn:
$xinchao="Xin chào các bạn";
$xtpl->assign('XINCHAO',$xinchao ); Giá trị này sẽ truyền vào file footer_only.tpl. có {XINCHAO}
Xin cảm ơn!

#190028 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 29 Tháng 10 2018 , 10:39
Trong footer_only.tpl bạn phải sửa vào file

themes/ten-them/theme.php

File theme.php của các module sẽ không có tác dụng đối với footer_only.tpl

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com