#192926 gửi bởi longkim
Ngày 13 Tháng 01 2020 , 05:13
Xin các pro chỉ giúp cho trong module wallet mục Báo cáo tài khoản hiện có 7 cột, tôi muốn thêm 1 cột là giao dịch cuối cùng thì làm thế nào. Cảm ơn các anh nhiều.
Trân trọng.