#193487 gửi bởi longkim
Ngày 19 Tháng 04 2020 , 03:34
Chào các anh.
Trong module shop, Tôi có nhiều sản phẩm, và các thành viên, tôi muốn khi vào admin của module shops, thành viên chỉ nhìn được các sản phẩm của họ (trừ admin) thì lọc ở đâu?
Xin các pro chỉ giúp,
Cảm ơn nhiều.
#193635 gửi bởi anvh.ceo
Ngày 14 Tháng 05 2020 , 00:24
longkim đã viết Chào các anh.
Trong module shop, Tôi có nhiều sản phẩm, và các thành viên, tôi muốn khi vào admin của module shops, thành viên chỉ nhìn được các sản phẩm của họ (trừ admin) thì lọc ở đâu?
Xin các pro chỉ giúp,
Cảm ơn nhiều.
nếu bạn cần thì mình code thêm chức năng riêng cho