#187822 post by ledung.diendan
Day 29 Month 01 2018 , 10:09
các bạn cho mình hỏi?
mình đang cài nukeviet 4.3, mình muốn sửa height của thanh menu site như thế nào ạ. mình sửa code #menusite trong file style.css chỉ thay đổi màu được thôi. còn chỉnh height cho nhỏ lại thì nó ko áp dụng. còn css trong các file của bootstrap thì mình ko biết nó thuộc nhóm nào. vì mình thấy cái thanh menu đấy có rất nhiều lớp bên dưới khi mình tắt background và border trong #menusite
#187828 post by trinhthinhvn
Day 30 Month 01 2018 , 03:06
ledung.diendan đã viết các bạn cho mình hỏi?
mình đang cài nukeviet 4.3, mình muốn sửa height của thanh menu site như thế nào ạ. mình sửa code #menusite trong file style.css chỉ thay đổi màu được thôi. còn chỉnh height cho nhỏ lại thì nó ko áp dụng. còn css trong các file của bootstrap thì mình ko biết nó thuộc nhóm nào. vì mình thấy cái thanh menu đấy có rất nhiều lớp bên dưới khi mình tắt background và border trong #menusite

phần đó thì bạn cần xem cái padding nhé, tăng giảm padding để thu nhỏ hoặc cách ra thì nó cũng kéo dãn màu nền theo bạn nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187832 post by ledung.diendan
Day 30 Month 01 2018 , 06:23
trinhthinhvn đã viết

ledung.diendan đã viết các bạn cho mình hỏi?
mình đang cài nukeviet 4.3, mình muốn sửa height của thanh menu site như thế nào ạ. mình sửa code #menusite trong file style.css chỉ thay đổi màu được thôi. còn chỉnh height cho nhỏ lại thì nó ko áp dụng. còn css trong các file của bootstrap thì mình ko biết nó thuộc nhóm nào. vì mình thấy cái thanh menu đấy có rất nhiều lớp bên dưới khi mình tắt background và border trong #menusite
phần đó thì bạn cần xem cái padding nhé, tăng giảm padding để thu nhỏ hoặc cách ra thì nó cũng kéo dãn màu nền theo bạn nhé

thank bạn mình edit ghi đè bootstrap được rồi