#182416 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 02 2017 , 19:34
Cái đó sử dụng CSS chỉnh lại là được.
Bạn có thể thử dùng block này để chèn tag ra trang chủ hoặc trang bất kỳ:

https://seoera.info/download/Block-NV-4-x/Block-News-Tags-NV4-RC2.html

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/