Nội quy chuyên mục: Chuyên mục hỗ trợ module Shop của NukeViet 3.x. Chuyên mục này có sự tham gia hỗ trợ của NganLuong.VN
Tải về http//nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/
#177867 gửi bởi ChickenBlack
Ngày 14 Tháng 06 2016 , 12:34
Chả là em muốn giá sản phẩm hiện nay đang là số nguyên thành text thông thường thì sửa như thế nào vậy các anh chị? Em không cần đặt hàng online nên số nguyên này không mấy tác dụng. Nếu là text thông thường thì sẽ có thể dùng 1 các tùy biến hơn.

Cảm ơn anh chị! Mong anh chị giúp em với. :x :x
#177871 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 14 Tháng 06 2016 , 20:28
action_mysql.php
tìm
 product_price float NOT NULL DEFAULT '0',

Sửa thành
 product_price varchar (255) NOT NULL DEFAULT '0',
trong modules/shops/admin/content.php
tìm
 'product_price' => 1,
sửa thành
 'product_price' => '',
tìm và xoá
 $rowcontent['product_price'] = floatval(preg_replace('/[^0-9\.]/', '', $rowcontent['product_price']));
Nhìn sơ sơ thì sửa đầu vào như vậy.
Nếu sửa vào action_mysql thì bạn phải cài lại module mới có tác dụng.

Nhưng còn đầu hiển thị ra thì sửa xoá tùm lum mệt lắm.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/