#177751 gửi bởi ChickenBlack
Ngày 11 Tháng 06 2016 , 09:46
Chả là em muốn giá sản phẩm hiện nay đang là số nguyên thành text thông thường thì sửa như thế nào vậy các anh chị? Em không cần đặt hàng online nên số nguyên này không mấy tác dụng. Nếu là text thông thường thì sẽ có thể dùng 1 các tùy biến hơn.

Cảm ơn anh chị! Mong anh chị giúp em với. :x :x
#178720 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 12 Tháng 07 2016 , 22:22
Áp dụng cho Shops chuẩn chưa qua chỉnh :
01/ global.functions.php:
Thêm code này vào cuối file.
function nice_number($n) { global $lang_module; // first strip any formatting; $n = (0+str_replace(",", "", $n)); // is this a number? if (!is_numeric($n)) return false; // now filter it; if ($n >= 1000000000000) return round(($n/1000000000000), 2) . ' ' .$lang_module['trillion']; elseif ($n >= 1000000000) return round(($n/1000000000), 2) . ' ' . $lang_module['billion']; elseif ($n >= 1000000) return round(($n/1000000), 2) . ' ' . $lang_module['million']; elseif ($n >= 1000) return round(($n/1000), 2) . ' ' . $lang_module['thousand']; return number_format($n);}

02/ vi.php ( Nằm trong language củ module shops )
Cái này chỉ cho giao diện tiếng Việt. Nếu có muốn sửa tiếng Anh thì can thiệp vào en.php, dịch ra tương ứng.

$lang_module['trillion'] = 'nghìn tỷ';$lang_module['billion'] = 'tỷ';$lang_module['million'] = 'triệu';$lang_module['thousand'] = 'nghìn';

03/ theme.php
Tìm với từ khoá tương ứng:

 $xtpl->assign('PRICE', $price);


Sẽ có nhiều dòng như thế, hãy sửa tất cả để mọi khu vực, phương án hiển thị đều giống nhau.
Thêm đoạn này ngay bên trên nó:

 $price['price'] = nice_number($price['price']); $price['discount'] = nice_number($price['discount']); $price['sale'] = nice_number($price['sale']);


04/ Các file TPL.
Làm thử với file detail.tpl.
Chỗ nào có phần đuôi là _format thì sửa thành giá trị tương ứng của nó mà ta đã can thiệp trong theme.php.
Ví dụ:

{PRICE.price_format}

sẽ trở thành

{PRICE.price}

Khi đó ta sẽ có kết quả như ý.


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/